• العربية
  • English
  • فارسی
 
امام زمان (عج) :

سجده شکر از لازمترین و واجبترین مستحبّات است.

   
 
 
 

مقاله : پنداره نحوست ماه صفر


پنداره نحوست ماه صفر

چکیده:
روایت بشارت دادن به خروج از ماه صفر در مجموعه های روایی شیعه نقل نشده و تنها در دو - سه کتاب معاصر آمده است. هیچ کدام از این کتاب ها سندی برای آن ذکر نکرده و منبع حدیثی کهن یا معتبری برای آن نیاورده اند.

در میان اهل سنت نیز، محدثان مشهور به ساختگی بودن این خبر تصریح کرده اند. حدیث مشابه این خبر با متن: «من بشرنی بخروج آذار فله الجنه» نیز نقل شده که اهل تسنن آن را هم ساختگی دانسته اند،

اما محدثان شیعه هرچند آن را ساختگی نخوانده اند، ولی با توجه به فضا و سبب صدورش، با موضوع نحوست ایام و ماه صفر مرتبط ندانسته اند.

گفتنی است مولوی در اشعارش بدون اشاره به هیچ منبع و سندی به خبر نخست استناد کرده اما آن را دال بر نحوست ماه صفر ندانسته است.

مولوی، خوش حال شدن پیامبر(ص) را نه به دلیل تمام شدن ماه صفر، که به معنای بشارت به ماه ربیع الاول به عنوان ظرف زمانی رحلت و عروج خویش دانسته است، زیرا پیامبر اکرم(ص) به لقای خدا می اندیشد و دوست دار وصال اوست.

AttachmentSize
نحوست ماه صفر.pdf592.35 KB


 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading