• العربية
  • English
  • فارسی
 
امام زمان (عج) :

سجده شکر از لازمترین و واجبترین مستحبّات است.

   
 
 
 

تفاسیر معاصر شیعه


در دهه‌هاي اخير، عالمان شيعه، تفاسيرگرانقدر ديگري را تدوين كرده‌اند كه بررسي هريك، به بررسي تفصيلي تفاسير در دوره معاصر منوط است كه به اختصار به نام تعدادي از آنها اشاره مي‌شود:

نام تفسير نام مؤلف روش یا گرايش

1 پيام قرآن مكارم جامع
2 تسنيم جوادي آملي جامع
3 تفسير موضوعي قرآن جوادي آملي جامع
4 التفسير الاثري الجامع معرفت روايي
5 تفسير راهنما هاشمي جامع
6 تفسير نور قرائتي تربيتي ـ اجتماعي
7 تفسير كوثر جعفري اجتماعي
8 انوار درخشان همداني باطني ـ فلسفي
9 تفسير روشن مصطفوي تربيتي ـ اجتماعي
10 تفسير آسان نجفي تربيتي ـ اجتماعي
11 مناهج البيان ملكي اجتماعي ـ كلامي
12 كاشف حجتي ـ بي‌آزار اجتماعي ـ علمي
13 جامع آيات الاحكام قرباني فقهي
14 التفسير المبين مغنيه اجتماعي(موجز)
15 التفسيرالكتاب‌الله المنير كرمي تربيتي ـ اجتماعي

------------------------------------------------------
کتاب روشهای تفسیر قرآن . مودب . ص 324 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading