• العربية
  • English
  • فارسی
 
امام زمان (عج) :

سجده شکر از لازمترین و واجبترین مستحبّات است.

   
 
 
 

علم الحديث


علم الحديث
کتاب علم الحدیث ، پژوهشی است در اصطلاحات حدیثی که با بررسی تعاریف حدیث آغاز شده و سپس به اقسام حدیث و در ادامه به اصطلاحات حدیثی مشترک مانند مسند و متصل ... و اصطلاحات مختص مانند موقوف ، مقطوع و...پرداخته شده است .
در ادامه شرایط قبول روایت ، الفاظ مدح و تعدیل راوی و الفاظ ذم و جرح راوی و فرق مسلمانان و نقش انها در حال راوی و دیگر اصطلاحات حدیثی رایج بین محدثین مانند طبقه ، صحابه ، تابعین ، مولی ، اسناد ، عده ، مخرج ، مستدرک و...بیان شده است .
در پایان به مهمترین جوامع حدیثی اهل سنت و شیعه و همچنین به تحمل حدیث و طرق انها و کتابت حدیث و اداب ان و القاب رایج در کتب حدیثی شیعه و... پرداخته شده است .
کتاب علم الحدیث در سال 1378 توسط انتشارات احسن الحدیث ، منتشر شده و در سال های بعد با عنوان جدید : « درسنامه درایه الحدیث » توسط انتشارات جامعه المصطفی ، نشر گردیده است . 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading