• العربية
  • English
  • فارسی
 
ـحضرت مهدی(ع) :

اَنَا خاتِمُ الأوصیاءِ وَ بی ‌یدفَعُ اللهُ البَلاءَ عَن اَهلی و شیعَتی.
من ختم‌کنندة راه اوصیا هستم و به وسیلة من خدا بلاها را از اهل بیت من و شیعیانم دفع می‌نماید. (غیبت شیخ طوسی، ص ٢٤٦)

   
 
 
 

زندگینامه


AttachmentSize
علمي 1400-1.pdf1.25 MB

تولد : اول فروردین سال 1341 ش، قمصرکاشان ؛ گروه علوم قرآن و حدیث ؛ هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم ؛ مرتبه دانشگاهی : استاد ؛ آشنای به دو زبان عربی و انگلیسی.
تحصیلات حوزه :(1372-1352ش) ورود به حوزه علمیه قم در سال 1352 و شروع به تحصیلات مقدمات علوم اسلامی و دینی در مدارس حضرت آیه الله گلپایگانی و مدرسه رسالت تا اتمام کتاب لمعتین ( 1359 – 1354 ) و ادامه تحصیل دروس _ کفایه و مکاسب _نزد استادان محترم آیات عظام : علوی گرگانی ، ستوده ، پایانی ، وجدانی ، ( 1363 – 1359 ) تحصیلات دوره عالی : ( 1372 – 1364 ) :شرکت در درس خارج فقه و اصول حضرت آیه الله العظمی فاضل لنکرانی ، حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی ؛ درس فلسفه حضرت آیه الله محمد یزدی ، بدایه الحکمه ، 2 سال .درس فلسفه حضرت آیه الله صالحی مازندرانی ، نهایه الحکمه ، 2 سال .
تحصیلات دانشگاهی : ( 1376 – 1360ش )
1. دوره لیسانس الهیات ( دوره آموزش عالی دفتر تبلیغات 1367 – 1363 )
2. دوره مدرسی الهیات و معارف اسلامی ، تربیت مدرس دانشگاه قم ؛ فوق لیسانس ( 1371 – 1368 )
3. دوره دکتری تخصصی ( PH . D) علوم قرآن و حدیث ؛ دانشگاه تهران (1376 – 1371)

سوابق تدریس:
1- حوزه :دروس تفسیر ، حدیث ، فقه، اصول ؛ در مرکز تخصصی تفسیر ، مدرسه عالی فقه ، مدرسه عالی امام ، مرکز تخصصی حدیث ، موسسه در راه حق ، جامعه المصطفی العالمیه ، مرکز شیعه شناسی و...
2- دانشگاه : دروس معارف ، تاریخ اسلام ، تفسیر ، مبانی تفسیر ، درایه ، تاریخ حدیث ، علوم قرآن و... در دانشگاه تهران ؛ دانشگاه قم ؛ دانشگاه علوم قرآنی ؛ دانشکده شهید محلاتی؛ دانشگاه اصفهان ؛ دانشگاه معارف اسلامی و ...

سوابق تحقیقاتی و پژوهشی ( 1396– 1375ش )
1. محقق گروه تنظیم متون درسی جامعه المصطفی العالمیه ( 1387– 1380 )
2. کارشناس برنامه رادیو معارف و رادیو قم و رادیو قرآن ( 1398 – 1380 )
3. سردبیر پژوهش نامه قرآن و حدیث ( 1383 )
4. سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی . (1390-1384)
5. داور ده ها متون قرآنی و حدیث دانشگاهی و حوزه ای . (1395– 1380 )
6. برگزار کننده چندین کارگاه آموزشی دوره روش شناسی تفسیر در دانشگاه های اراک ، بندر عباس ، مشهد ، بجنورد و ... ( 1385 -1382 )
7. راهنمایی و مشاوره و نظارت بیش از صد پایان نامه قرآنی و حدیثی ارشد و دکتری دانشگاه قم و جامعه المصطفی ، حوزه علمیه قم و شهرستانها ، شهید محلاتی اصول دین و ... ( 1396 -1375 )
8. ده ها سخنرانی علمی در مراکز دانشگاه و حوزه در قم ، تهران ، تبریز ( 1398 – 1375 )
9. دبیر علمی همایش سراسری اندیشه های قرآنی حضرت امام خمینی ( 1384 )
10.سردبیر مجله علمی پژوهشی حدیث شناسی (1398-1389)
11. هیئت علمی برگزیده کشوری بارتبه استادی توسط وزارت علوم ودریافت جایزه توسط ریاست جمهوری ( 1388 )
12.تولید الکترونیک مجازی متن آموزشی ارشد « اصول و مقدمات تفسیر» با همکاری دانشکده علوم حدیث(1388)
13. تولید الکترونیک مجازی متن آموزشی ارشد «روش های تفسیر غیر روایی» با همکاری دانشکده علوم حدیث(1388)
14. عضو شورای علمی گروه متون و منابع دانشگاه معارف(1398-1388)
15.عضو شورای علمی گروه قرآن دانشستان مجازی جامعه المصطفی العالمیه (1390-1388)
16.نماینده منتخب انجمن های علمی حوزه علمیه قم (1390-1389)
17.سردبیر مجله علمی پژوهشی مطالعات تفسیری دانشگاه معارف اسلامی(1398-1389)
18.همکار پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی(1398-1389)
19. دریافت اجازه حدیثی از استاد حسین علی محفوظ (1387 )
20- مولف بیش از ده کتاب و صد مقاله مرتبط با حوزه مطالعات قرآن و حدیث (1400- 1378)
21- دبیر علمی اولین کنفرانس ملی امام رضا و علوم رضا (علیه السلام ) (1399)
22-خادم قرآن جمهوري اسلامي ايران – منتخب دوره بيست و چهارم (1399

1 - مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه قم ( 1382 -1376 )
2- عضو شورای دانشگاه قم ( 1391– 1380 )
3- عضو شورای آموزشی دانشگاه قم ( 1387 – 1376 )
4- عضو شورای گزینش هیئت علمی دانشگاه قم (1387 – 1384)
5- عضو شورای بورس دانشگاه قم ( 1387– 1380 )
6- مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم. (1387 - 1386)
7- عضو هیئت اجرایی جذب هیئت علمی دانشگاه قم (1390-1389)
8- معاونت پژوهشی دانشگاه قم (1391-1387 )
9- عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه قرآن پژوهشی دانشگاه قم ( 1392 – 1376 )
10- عضو هیئت تحریریه مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء و مجله علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع) .(1400-1384 )
11- عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش نامه قرآن و حدیث انجمن علوم قرآن و حدیث ایران و مجله رهیافت های علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد (1400-1384 )
12- عضو هیئت تحریریه مجله پژوهشهای تفسیر تطبیقی دانشگاه قم . (1400 - 1398)
13- عضویت در شورای علمی مرکز تخصصی تفسیر قرآن حوزه علمیه قم ( 1400 – 1381 )
14- عضویت در حلقه کارشناسی دانشنامه قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ( 1386 – 1382 )
15-عضو هیئت موسس و هیئت مدیره ، انجمن قرآن پژوهشی حوزه علمیه(1396– 1382 )
16 -رئیس انجمن قرآن پژوهی حوزه علمیه (1392– 1385 )
17- عضو هیئت موسس و هیئت مدیره مرکز تحقیقات قرآنی المهدی(1392-1384)
18-مدیر گروه علوم قرآنی کتاب سال حوزه علمیه قم . سال ( 1397 -1382)
19¬-عضو گروه علوم قرآن مدارس خارج از کشور . ( 1384 – 1381 )
20- عضو شورای علمی مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم ( 1387 - 1384)
21- عضو شورای علمی مرکز شیعه شناسی حضرت آیه الله مکارم شیرازی (1400-1387 )
22- عضو هیئت ممیزه مشترک دانشگاه های اراک و قم ( 1391-1389)
23- مسئول کمیسیون علوم انسانی هیئت ممیزه مشترک دانشگاه های اراک و قم ( 1391-1389)
24- عضو هیئت ممیزه مشترک مراکز آموزش عالی حوزوی-دانشگاهی (1400-1388)
25- مسئول کمیسیون الهیات هیئت ممیزه مشترک مراکز آموزش عالی حوزوی-دانشگاهی (1393 -1389)
26- عضو کمیته منتخب جامعه المصطفی العالمیه (1393-1387)
27- رئیس کرسی علوم قرآن و حدیث دبیر خانه کرسی های نظریه پردازی شورای انقلاب فرهنگی (1395-1389)
28- برگزار کننده همایش ملی مترجمان قرآن کریم ( 1389 )
29 - عضو هیئت امنای دانشگاه ادیان. (1400-1386 )
30 - عضو هیئت ممیزه دانشگاه قم ( 1391-1396 )
31- رئیس کمیسیون علوم انسانی هیئت ممیزه دانشگاه قم.( 1396- 1392)
32 -عضو کرسی علوم نقلی دبیرخانه کرسی های شورای انقلاب فرهنگی . (1399 - 1395 )
33- رئیس کمیسیون علوم قرآن و حدیث کرسی های نظریه پردازی شورای انقلاب فرهنگی (1395 -1394 )
34- عضو کمیسیون نشریات علمی کشور در وزارت علوم ( 1394- 1396)
35 - عضو هیئت ممیزه مرکزی کمیته علوم انسانی وزارت علوم ( 1395- 1398 )
36 - عضو هیئت نظارت ممیزه وزارت علوم (1397-1399)
37- عضو کمیته برنامه ریزی و گسترش علوم قرآن و حدیث وزارت علوم ( 1396-1397)
38- رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم ( 1400- 1397)
39- عضو شورای دانشگاه قم ( 1400– 1396 )
40 – عضو کمیسون ممیزه دانشگاه کاشان (-1399 1398 )
41 -عضو گروه علوم قرآنی، تفسیر و حدیث دهمین و یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی(98و 99)
42- عضو شورای تعیین کتاب سال حوزه (1399)
43- عضو کمیته ویژه علوم قرآنی مرکز آموزش عالی قرآنی وزارت علوم ( 1399)
44- عضو کمیسیون و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم (1400- 1399)
45- عضو کمیسیون تعیین صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی وزارت علوم (1400-1399-)
46- نماینده وزیر در هیئت امنای موسسه آموزش عالی اخالق و تربیت . ) 1400-1398)
47 – عضو شورای پژوهشی مر کز فرهنگ و معارف اسالمی دفتر تبلیغات حوزه )1400)
48 -عضوکمیته تصویب پایان های سطح 3 و 4 مرکز تخصصی تفسیر و شیعه شناسی حوزه
(1400-1399)


 

انجمن‌ها
دانشگاه‌ها
پژوهشگاه‌ها
مراجع عظام
سایر

انتشار محتوای این وبگاه تنها با ذکر منبع مجاز میباشد

X
Loading